De Stichting

Algemeen

De Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" is een vervolg op het Noodfonds wat door de NKBTC in 1993 is opgericht. De initiatiefnemer hiervoor was Joop Oxsener. Joop vond het destijds belangrijk om financiële middelen hiervoor af te splitsen van het vermogen van de N.K.B.T.C. De voornaamste reden was hiervoor dat de opvang van Kerry Blue Terriërs kon worden bekostigd zonder dat de vereniging financieel daar last van had.

Op 10 juni 2010 is, in overleg met Joop Oxsener, de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" opgericht. Deze stap is gezet om het vermogen van het Noodfonds te beschermen als er ooit iets met de N.K.B.T.C. mocht gebeuren.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is: Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van Kerry Blue Terriërs die door welke omstandigheden dan ook in nood zijn komen te verkeren. Omstandigheden waarbij de stichting hulp zal bieden zijn  onder andere:

  • Het komen te overlijden van eigenaar(s) waarbij de hond op de zogenaamde schopstoel komt te zitten;
  • Ernstige ziekte van eigenaar(en) waardoor het voor deze onmogelijk is geworden de hond te verzorgen;
  • Echtscheidingen waarbij de hond niet meer gewenst is, we zoeken dan samen naar een oplossing;
  • Verwaarlozing. Een hond die om welke reden dan ook verwaarloost is of in beslag is genomen door justitie. De Stichting zal de hond proberen te vinden en nadat de hond goede zorg heeft gekregen kan deze worden herplaatst;
  • Al hetgeen wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Dit ter beoordeling van het bestuur van de stichting.

In eerste instantie wordt al het mogelijke gedaan om de Kerry Blue Terriër "in nood" rechtstreeks te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal de hond worden opgevangen in een dierentehuis gelegen in een bosrijke omgeving in midden Nederland. Alhier wordt de verzorging (inclusief medisch) geregeld door de beheerder van het dierentehuis. Door de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" worden deze werkzaamheden regelmatig gecontroleerd. Ook regelt de Stichting dat de Kerry Blue bijna iedere dag een wandeling door de bossen maakt. Nadat de hond is geplaatst bij een nieuwe eigenaar wordt door de Stichting gecontroleerd waar en hoe de hond terecht is gekomen. De stichting kan hiertoe een derde aanwijzen.

De Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" kent een eigen bestuur dat volledig verantwoordelijk is voor het "reilen en zeilen". De inkomsten van de Stichting bestaan uit vrijwillige bijdragen van donateurs en sponsorgelden.

Wat betekent dit in de praktijk ?

Sinds 1993 is door het Noodfonds bemiddeling verleend voor de herplaatsing van een groot aantal Kerry Blue Terriërs.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie interesse om in de toekomst aan de Stichting toevertrouwde honden op te nemen als zijnde een nieuwe baas, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden en meld u aan als pleegouder. Als u vrijwilliger zou willen zijn voor een eventuele tijdelijke opvang bij u aan huis dan horen wij dit uiteraard ook graag.

Heeft u vragen over de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs", neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Bijdragen

De Stichting Noodfonds Kerry Blue Terriërs is voor geldmiddelen afhankelijk van sponsoring door bedrijven en van donaties van particulieren. Een bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld. 
Meer hierover vindt u op de homepage waar u kunt klikken op “wordt donateur en help”.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheden om het logo op de homepage in een kabelkrant te laten plaatsen. Vanuit dit logo worden mensen door middel van klikken op uw logo doorverwezen naar uw eigen website.

Voor het eenmalig storten van een bijdrage kan gebruik gemaakt worden van bankrekeningnummer NL14INGB0004495136 t.n.v. Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" te Herten.