Noodfonds

Algemeen

Op 10 juni 2010 is de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" opgericht. Deze stichting is een voortzetting van het N.K.B.T.C. Noodfonds wat in 1993 werd opgericht onder verantwoording van de vereniging.

De doelstelling van de stichting is: Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van Kerry Blue Terriërs die door welke omstandigheden dan ook in nood zijn komen te verkeren. Omstandigheden waarbij de stichting hulp zal bieden zijn  onder andere: - Het komen te overlijden van eigenaar(s); - Ziekte van eigenaar(s) waardoor het voor deze onmogelijk is geworden de hond te   verzorgen; - Echtscheidingen waarbij de hond niet meer gewenst is; - Verwaarlozing, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin der woords.

In eerste instantie wordt al het mogelijke gedaan om de Kerry Blue "in nood" rechtstreeks te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt deze opgevangen in een dierentehuis gelegen in een bosrijke omgeving in midden Nederland. Alhier wordt de verzorging (inclusief medisch) geregeld door de beheerder van het dierentehuis. Door de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" worden deze werkzaamheden regelmatig gecontroleerd. Ook regelt de Stichting dat de Kerry Blue bijna iedere dag een wandeling van ca. één uur door de bossen maakt. Na plaatsing bij de nieuwe eigenaar wordt door de Stichting of door een door de Stichting aangestelde vertegenwoordiger gecontroleerd waar de hond terecht is gekomen.

De Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" kent een eigen bestuur dat volledig verantwoordelijk is voor het "reilen en zeilen". De inkomsten van de Stichting bestaan uit vrijwillige bijdragen van leden van de N.K.B.T.C., donaties van derden en het organiseren van tombola's op evenementen.

Wat betekent dit in de praktijk ?

Sinds 1993 is door het Noodfonds bemiddeling verleend voor de herplaatsing van een groot aantal Kerry Blue Terriërs. Voor de bemiddeling wordt ook nauw samengewerkt met de N.K.B.T.C.- Pupinfo.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie interesse om in de toekomst aan de Stichting toevertrouwde honden op te nemen als zijnde een nieuwe baas, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden en meld u aan als pleegouder.

Heeft u vragen over de Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs", neem dan gerust contact op met een van onderstaande personen:

Voorzitter : Henk Hover Telefoon: 06-12964610
Secretaris : Joop Oxsener Telefoon: 035-6930195
Penningmeester : Els Kurvers Telefoon: 0475-318048

Bijdragen

Voor het storten van een bijdrage kan gebruik gemaakt worden van bankrekeningnummer NL14INGB0004495136 t.n.v. Stichting "Noodfonds Kerry Blue Terriërs" te Herten.